لوله بُرهای 4 تیغه ای

لوله بُر سرد دستی RC

لوله بُر سرد دستی مدل REED RC توضیحات: لوله بُر دارای 4 تیغه برشی دیسکی حرکت دورانی بوسیله اهرم و