لوله بُرهای 3 تیغه ای

لوله بُر سرد دستی جغجغه ای

لوله بُر سرد جغجغه ای مدل Texas. مشخصات: دستگاه بصورت 2 تکه ای ساخته شده است. دارای 3 تیغه دیسکی