دستگاه لوله بُر سرد دستی

لوله بُر سرد دستی RC

لوله بُر سرد دستی مدل REED RC توضیحات: لوله بُر دارای 4 تیغه برشی دیسکی حرکت دورانی بوسیله اهرم و

لوله بُر سرد دستی جغجغه ای

لوله بُر سرد جغجغه ای مدل Texas. مشخصات: دستگاه بصورت 2 تکه ای ساخته شده است. دارای 3 تیغه دیسکی